Skip to content
Video bó vỉa, tấm đan

Video bó vỉa, tấm đan

Công ty cổ phần Gakdoa chuyên sản xuất trực tiếp các sản phẩm từ bê tông như bó vỉa, tấm đan, cống, dải phân cách, rãnh U, cọc tiêu giao thông ... Ngoài ra Công ty còn sản xuất gạch vỉa hè và vật liệu lớp mặt đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất và Quý ch

https://youtu.be/LBNy6drPLgM